бутлах үйлдвэрийн гипсэн чулуулгийн хамгийн их хүчин чадлын их хэмжээний нягтрал