Ганад балласт хийх чулуу бутлах үйлдвэрүүдэд зориулсан ps