патентын зориулалттай tubnell уснаас хүнцлийг зайлуулах арга cn b