2018 оны шинэ төрлийн конус сэлбэгийн гарын авлага