Нигерийн гангийн үйлдвэрүүдэд ашигладаг процессууд