тодорхойлолттой чихрийн үйлдвэр боловсруулах тоног төхөөрөмжийн жагсаалт